ETD Bursu

Aylık 300 TL olup öğrencinin durumunda önemli bir gelişme olmadığı sürece tüm eğitim yaşamı boyunca devam eder.

İlk 5 yıllık dönemi kapsar.